Redesign av bokserie

Redesign av bokserie

Redesign av bokserie Vindens skygge, Engelens spill og Himmelens fange Når: Vår 2015 Veileder: Aud Gloppen Prosjekttype: Studieprosjekt, individuell Brief: Formgi en tenkt serie med minimum tre bind. Velg format og papir til omslaget. Alle seriene kommer ut på...
Tidsskrift

Tidsskrift

Redesign av tidsskrift Redaksjonell design Når: Høst 2013 Veileder: Ole Lund Prosjekttype: Studieprosjekt, omslag: individuell, materie: gruppe Brief: Utvikle et design der den grafiske formen signaliserer at det aktuelle tidsskriftet er et veletablert og anerkjent...
Bankers

Bankers

Bankers Digital design, nettbank Når: Høst 2014 Veileder: Ole Wattne Prosjekttype: Studieprosjekt, gruppeoppgave Brief: Lag et forslag til en nettbank som møter kundenes behov ved hjelp av prinsipper fra informasjonsarkitektur og brukersentrert systemutvikling....
The Body Shop

The Body Shop

The Body Shop Digital design for nettbrett Når: Vår 2014 Veileder: Eivind Arnstein Johansen Prosjekttype: Studieprosjekt, gruppeoppgave Brief: Lag et konsept for konsernintern tilbakemelding for Body Shop på nettbrett. Løsningen skal kunne håndteres både for den...
Nordstrands Blad

Nordstrands Blad

Nordstrands Blad Redesign av avis Semester: Vår 2015 Veileder: Aud Gloppen Prosjekttype: Studieprosjekt, Individuell Brief: Redesign en fritt valgt avis. Elementene som skal formgis er logoen, forsiden, side 2 og 3, et nyhetsoppslag med hovedsak og undersaker og...