Tidsskrift

Tidsskrift

Redesign av tidsskrift Redaksjonell design Når: Høst 2013 Veileder: Ole Lund Prosjekttype: Studieprosjekt, omslag: individuell, materie: gruppe Brief: Utvikle et design der den grafiske formen signaliserer at det aktuelle tidsskriftet er et veletablert og anerkjent...
Nordstrands Blad

Nordstrands Blad

Nordstrands Blad Redesign av avis Semester: Vår 2015 Veileder: Aud Gloppen Prosjekttype: Studieprosjekt, Individuell Brief: Redesign en fritt valgt avis. Elementene som skal formgis er logoen, forsiden, side 2 og 3, et nyhetsoppslag med hovedsak og undersaker og...