Veifinningssystem

Informasjonsdesign

Når: Vår 2015
Veileder: Ole Wattne
Prosjekttype: Studieprosjekt, gruppeoppgave

Brief: Design et helthetlig (utendørs) veifinnings- og skiltsystem for Gjøvik sentrum. Prototypesystemet må inkludere en identifisering av viktige landemerker, funksjoner og destinasjoner i bybildet, sirkulasjonsruter, oversiktsskilt med kart, retningsangivende skilt og lokasjonsskilt. Systemet skal også inneholde eventuell støtteinformasjon til brukerne i form av veifinning i brosjyrer, på håndholdte kart, på touchscreens og på web, bør følge prinsipper for universiell utforming.

Løsning: I startfasen av prosjektet gjorde vi en rekke undersøkelser og analyser for å kartlegge dagens løsning på vefinningssystem for myke trafikanter i Gjøvik sentrum. Vi kom frem til at er så godt som «ikke-eksisterende». Vi utarbeidet fire personas for å representere de mest relevante brukergruppene; en turistfamilie, en innflytter, et barn som har vokst opp i Gjøvik og en som kommer til byen i forbindelse med jobb. Alle disse personasene fikk så en brukerreise som vi brukte til å utarbeide et veifinningssystem.

Vi jobbet oss gjennom flere skiltutforminger før vi landet på en løsning vi mener passer fint inn i Gjøvik sentrum samtidig som vi har tatt høyde for at det også kan brukes i andre byer. Vi ønsket å gi skiltene et stilrent og funksjonelt design. Alle skiltene vår har fått et 45 graders kutt i hjørnet for særpreg og for å skille de fra standardiserte firkantede skilt.

DIN 1451 er fonten vil valgte å bruke. Den ble utformet med tanke på det tyske tognettet tidlig 1920-tallet. I dag er skriften brukt med samme formål i mange andre land, men har også blitt mer vanlig på veiskilter. Den ble sett på som en enkel og elegant skrift, med god leselighet. DIN 1451 Mittelschrift har stor x-høyde og åpne former som gjør den passende for skilt som skal kunne leses på god avstand.

Vi valgte å dele Gjøvik sentrum inn i fire fargekodede «soner». Fargene er ment som et støtteelement for å vise hvor i byen man befinner seg, men er ikke nødvendig for å finne frem. Retningsskiltene kommer i to utgaver, hvor det største inneholder kart og er mer informasjonsrikt. Det viser destinasjonene som finnes i inneværende sone og i hvilken retning de befinner seg. Det lille retningsskiltet skal plasseres i veikryss hvor man ikke trenger all den informasjonen. Skiltene er plassert ut strategisk med tanke på at de større skiltene plasseres på de mest folksomme stedene.

Det ble også utarbeidet en veifinningsapplikajson til smarttelefoner hvor man kan få veibeskrivelse til ønsket destinasjon. Brukere av applikasjonen kan også være med i konkurranser som er ment for å motivere befolkningen til å gå eller sykle mer. Andre tilleggsfunksjoner er oversikt over butikker, spisesteder, hoteller og andre fasiliteter som befinner seg i sentrum. Det er også en oversikt over sonene med destinasjonene de inneholder. Dette utvalget ble gjort på grunnlag av undersøkelsene og analysen i starten av prosjektet.