Uninite

Digital design, web-løsning

Når: Mai 2016
Arbeidsgiver: Uninite AS

Brief: Uninite er en ny digital tjeneste som kobler mennesker som ønsker å bo sammen basert på egenskaper, personlighet og interesser. I samarbeid med en annen grafisk designer, to interaksjonsdesignere og grunnleggerene av Uninite skulle vi bygge opp den visuelle plattformen med god digital interaksjon. Filene skulle klargjøres slik at programmerere kunne bruke disse for å bygge opp en betaversjon av Uninite sin desktopløsning.

Løsning: Basert på grunnleggerenes tanker og interaksjonsdesignernes wireframes, videreutviklet vi webløsningen med fokus på design og funksjon. Uninite ønsket at nettsiden skulle være så enkel som mulig og minne om andre sosiale medier slik at det skulle være lettvint for den unge målgruppen å forstå funksjonaliteten. Vi designet blant annet en landingsside og en profilside og også den stegvise prosessen for en førstegangsbruker til å opprette konto hos Uninite.

Vi designet også logo for Uninite som kan brukes med bare logosymbol, men også med navnet «Uninte».