The Body Shop

Digital design for nettbrett

Når: Vår 2014
Veileder: Eivind Arnstein Johansen
Prosjekttype: Studieprosjekt, gruppeoppgave

Brief: Lag et konsept for konsernintern tilbakemelding for Body Shop på nettbrett. Løsningen skal kunne håndteres både for den ansatte som har noe å melde, og flaten som er tilgjengelig for ledere innover i konsernet.

Løsning: Vi valgte å løse oppgaven ved å designe en applikasjon som kombinerer kommunikasjon mellom ansatte på ulike nivåer og bruksfunksjon i butikk. For å gjøre dette gjorde vi en PACTanalyse og definerte ulike personas for å representere brukere av applikasjonen.

Applikasjonen er delt inn i tre hoveddeler; produkter, nyheter og innspill. Vi har designet et produktbibliotek der ansatte kan tilegne seg mer informasjon om produktene til Body Shop som pris, ingredienser, bruksområde og også andres tilbakemeldinger på produktene. Nyhetsdelen av applikasjonen handler om å gi lederne, fra butikksjef og oppover, en enkel mulighet for å komme med beskjeder og tilbakemeldinger til sine ansatte. De ansatte i Body Shop har gjennom denne applikasjonen en mulighet til å komme med innspill angående driften det kan dreie seg om utfordringer som bør løses, skryt eller andre ideer.

Det var viktig for oss at innspill fra ansatte ikke nødvendigvis måtte være tilgjengelig for alle med applikasjonen, men at man heller ikke kunne skrive som anonym da det fort kan føre til usaklige innlegg. Vi har derfor satt det opp slik at en må være innlogget for å kunne sende inn saker via applikasjonen. Når en ansatt skriver inn et innspill kan han eller hun velge om saken skal kunne leses av alle ansatte eller kun butikksjef. Det er ønskelig at saker skal kunne løses på et så lavt nivå som mulig. Derfor går innspill til butikksjef som eventuelt vil videreføre saken til riktig person eller avdeling innover i systemet.

Vi har valgt å holde et enkelt, gridbasert design. Fargene er basert på Body Shop sin eksisterende profil med grønt som hovedfarge. Vi har også ønsket å holde interaksjonen enkel med så få, men konkrete steg som mulig.