Nordstrands Blad

Redesign av avis

Semester: Vår 2015
Veileder: Aud Gloppen
Prosjekttype: Studieprosjekt, Individuell

Brief: Redesign en fritt valgt avis. Elementene som skal formgis er logoen, forsiden, side 2 og 3, et nyhetsoppslag med hovedsak og undersaker og oppslag med et eller flere av temaene kultur, sport eller featurestoff.

Løsning: Jeg valgte å redesigne Nordstrands Blad lokal­avisen for Nordstrand og Østensjø i Oslo. Avisen, som flere andre lokalaviser, er underlagt Amedia. Mange av disse er svært like og jeg ønsket å gi Nordstrands Blad et særegent og mer elegant uttrykk.

Det eksisterende designet oppleves som matt og kjedelig. Derfor har jeg jobbet for å skape mer kontrast, selv om jeg har valgt å holde meg i nærheten av de eksisterende fargetonene.

Jeg synes også det er et rotete design på den eksisterende avisen der for mange elementer sloss om oppmerksomheten. Jeg har forsøkt å skape et strammere oppsett med bruk av en del luft samtidig som en lokalavis skal fylles med mye infor­masjon på liten plass.

Jeg testet en del ulike fonter for å finne ut hvilke som hadde det uttrykket jeg ønsket og som samtidig var plasseffektive. Jeg endte om med ScalaOT på brødteksten og Whitney i ulike vekter på titler og mindre tekstmasser. I tillegg har jeg brukt Scala Sans på seksjonstitlene.

På 1800tallet ble norske aviser trykket med gotisk skrift, flere aviser har beholdt logoen i den stilen slik som den eksisterende logoen til Nordstrands Blad. Jeg ville ha en mer moderne stil og gikk først for en enkel grotesk variant, men ønsket et mer elegant uttrykk som jeg fant med Kepler Std.