Marg&bein – Påskekrim

Bokdesign, Hefte

Når: Februar 2017
Arbeidsgiver: Cappelen Damm

Brief: Designe et samlehefte med tekster fra forskjellige Marg&Bein-bøker. Format 210 x 277 mm. 32 sider.

Løsning: Omslaget er tilpasset etter designmalen til Marg&Bein-serien, men utfordringen var at dette heftet er mye større enn bøkene og i andre proporsjoner slik at bildene måtte bygges ut og oppskaleres.

Teksten i materien valgte jeg å sette opp i to spalter både for å få plass til all teksten innenfor det gitte sideantallet og for å unngå altfor lange tekstlinjer som gir dårligere lesbarhet. Jeg valgte løs høyrekant fremfor blokkjustering for å unngå store hull og elver i teksten. Historiene er bygget opp av flere korte tekststykker og mange sitater og det var derfor en utfordring å holde linjene samlet uten at de brytes i over i neste spalte eller side.

Redaktøren ønsket også å få inn mer dekor i dette heftet. Jeg valgte å bruke elementer som allerede finnes i Marg&Bein-bøkene og gjorde om rammen fra omslaget til en sort kant i materien. I tillegg er det brukt flere sort/hvitt-illustrasjoner i bøkene som jeg har tatt inn før og etter hver historie.

Ettersom det er et påskehefte ville jeg også trekke inn fargen gul. Jeg har brukt det på rammen og tittelen på omslaget, på titlene i materien og rundt illustrasjonene som innleder historiene.