Bazar-katalog

Profilering

Når: Desember 2016
Arbeidsgiver: Cappelen Damm

Brief: Utforme Bazar sin nye katalog basert på eksisterende profil. Nytt format 20cm x 20cm.

Løsning: Bazar sin opprinnelige katalog var i A4, laget for å sende digitalt som PDF, men nå ønsket de en hendig trykket brosjyre. Utfordringen med denne var å få plass til den samme informasjonen. Jeg løste dette ved å bruke flere spalter slik at noe indormasjon kunne settes i «margen.» Det skulle også være ulike typer oppslag i forhold til om én eller flere bøker skulle fremvises.

Til katalogen måtte jeg også lage flere dummys på omslag ettersom mange av disse bøkene ikke var laget enda.