Bankers

Digital design, nettbank

Når: Høst 2014
Veileder: Ole Wattne
Prosjekttype: Studieprosjekt, gruppeoppgave

Brief: Lag et forslag til en nettbank som møter kundenes behov ved hjelp av prinsipper fra informasjonsarkitektur og brukersentrert systemutvikling. Forslaget skal inneholde strategiske mål og konsept-og funksjonsbeskrivelse. Oppgaven skal ende opp i en helhetlig prototype på minst to plattformer.

Løsning: Vårt mål med «Bankers» var å lage et troverdig, brukervennlig, lønnsomt og tiltalende system der alle funksjoner er tilgjengelige på alle plattformer. Systemet skulle være intuitivt, funksjonelt og ha en konsistent og tydelig utforming. I tillegg hadde vi fokus på at brukeren skulle få tydelig feedback, se systemstatus og oppfatte systemet som sikkert. «Bankers» har alle funksjonene man forventer i en nettbank, som betalingstjenester, kontooversikt, forsikring, lån, budsjett og sparefunksjoner. I tillegg har vi utviklet en spesiell funksjon, kalt «sparemål», som skal motivere til sparing.

Vi analyserte eksisterende løsninger og brukermønster. Basert på resultatene lagde vi personas og scenarier som representerte de ulike brukersegmentene. Vi ønsket å utvikle et godt grunnsystem som skal fungere for de aller fleste. For å imøtekomme alle brukerbehov, er det mulig å personalisere nettbanken slik at brukerne kan ha en tilpasset versjon, av forsiden, alt etter hvilke funksjoner de bruker mest. «Bankers» er utviklet med tanke på universell utforming og spesialtilpasning kan også gjøre ved valg av skriftstørrelse, fargevalg og ved å slå på en hjelpefunksjon som gir ekstra tips ved bruk av nettbanken.

Vi har brukt tid på å bestemme hvilke type ord vi skal bruke. Vi ville virke seriøse, men samtidig unngå komplekst språkbruk. De samme punktene gjelder for valg av navnet «Bankers» som vi ser på som morsomt, men samtidig ikke for useriøst.

Skriften vi har valgt å buke er ITC Officina Sans, en skrift godt egnet for lavoppløselig print og som dermed også fungerer godt på skjermbaserte medier. I tillegg var vi opptatt av at skriftens talltegn måtte være gode og tydelige.

Fargene benyttes for å skape god struktur og skille elementer fra hverandre. Den turkise fargen brukes bak titler for å tydelig markere at det er et hovedelement og som farge for å vise hvilket menyvalg som er aktivt. Som kontrastfarge har vi lilla. Denne brukes konsekvent på varsler, knapper og andre trykkbare elementer.